Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Automatisk n├Žseradiuskompensering

G41 Næseradius kompensering til venstre.
G42 Næseradius kompensering til højre.

Data for næseradius kompensering mm.


Ved næseradius-kompensation beregner styringen kontinuerlig den reelle konturbane, således at formfejl ikke opstår. Der skal gøres opmærksom på, at når styringen skal beregne den kompenserede bane, skal kvadrantet angives for hvert værktøj. Kvadranterne skrives normalt i korrekturregisteret ved værktøjsopstilling.


Fejl som følge af værktøjs næseradius

Hvis man vil skære langs banen A-B-C-D-E uden at bruge radiuskompensering, vil de dele af emnet, der er angivet med skraverede linjer, ikke blive berørt, og dette vil forårsage geometriske fejl. Det skyldes at værktøjet er indstillet til punkt P, og styresystemet kontrollerer bevægelsen eller banen således, at værktøjet søger punkt P, men når det ikke på grund af næseradius, og herved opstår der en geometrisk fejl. 

Kompenserings-bevægelsen


Når funktionen værktøjs næseradius er aktiveret, foretages der en kompensering, herved skabes den nøjagtige form som er programmeret.

 

G40 Annullere næseradius-kompensering


G41 Næseradius-kompensering til venstre


Bruges når værktøjet kører på venstre side af den programmerede bane.

 

G42 Næseradius kompensering til højre


Bruges når værktøjet kører på højre side af den programmerede bane.