Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

M koder

Til ekstra funktioner i en NC-blok hører de såkaldte maskinkoder (M-koder), samt koder for tilspænding, omdrejningstal og værktøjsskift. M - koderne er hjælpefunktioner, der bruges til at give ordre til NC / CNC - maskinen om start og stop af diverse maskinfunktioner. Det kan f.eks. være ordren om at spindlen skal dreje med uret eller mod uret, eller om bearbejdningen skal foregå med eller uden kølning.

Maskinfabrikanterne kan benytte mange af M - koderne til specielle formål. Disse koder er kun brugbare til en bestemt NC / CNC værktøjsmaskine. De udvalgte koder der beskrives her er ISO - standard og derfor standard på et stort antal af nuværende og kommende NC / CNC værktøjsmaskiner.

 

Spindel start / stop.

M03 Spindel start - omdrejningsretning højre om (med uret) set i pilens retning.

 


M04 Spindel start - omdrejningsretning venstre om (moduret)set i pilens retning.

 

M05 Spindel stop


Køling.

M07 Start kølemiddel pumpe 1

M08 Start kølemiddel pumpe 2

M09 Sluk kølemiddel pumpe

 

Program stop.

M00Program stop Efter blokke hvor M00 er programmeret, stopper programmet. Når ordre M00 udføres, går maskinen i tilstand cyklus stop; Spindelomdrejning og kølevandstilførsel stopper ligeledes. For at fortsætte udførelsen af programmet må man trykke CYCLE START. Denne funktion program stop bruges ved måling af målespån, ligeledes ved stop for at fjerne spåner og hvis det er et emne der skal bearbejdes i begge ender der bruges program stop sådan at emnet kan vendes og bearbejdningen. fortsættes

M01 Valgfrit stop.
M01 udfører samme funktion som M00 program stop. Dog vil styringen ignorere de programmerede M01 koder, medmindre kontakten OPTIONAL STOP er tændt - ON.

 

Program slut.

M02 Slut på program.
Efter denne kode afsluttes automatisk programudførelse, uden at programmet (hulbåndet) bliver spolet tilbage. På moderne cncmaskiner er der reelt ingen forskel på M30 og M02.

M30 Slut på program.
Med denne kode afsluttes programmet, spindel og kølemiddel pumpe stoppes og programmet (hulbåndet) bliver spolet tilbage og er klar til, at starte forfra.


RTS slut på underprogram.
Med denne kode afsluttes underprogrammet. Styringen vender tilbage til hovedprogrammet og fortsætter i blokken lige efter underprogram kaldet.

 

Valg af gearområde.

M41 geartrin 1
M41 er geartrin 1 og dækker spindelhastigheder fra 65 til 1100 omdrejninger per minut.

M42 geartrin 2 M42 er gear trin 2 og dækker spindelhastigheder fra 180 til 4200 omdrejninger per minut.

 

Vær opmærksom på rækkefølgen, koderne bliver udført i når der i en NC-blok, beskrives en eller flere ekstrafunktioner, sammen med en værktøjsbevægelse.

Bliver udført før bevægelsen Bliver udført efter bevægelsen
M03/M04 spindel start M00 program stop
M07/M08 kølemiddel til M02 program slut
F tilspænding M05 spindel stop
S omdrejningstal M09 kølemiddel fra
T værktøjsskift M30 program slut
RTS underprogram slut    

I en NC-blok må der maksimal programmeres tre M koder

 

Formler, formelsamling og teknisk viden, se her