Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Teknologidata

F... Tilspændingshastighed.
S... Spindelomdrejningstal.
T.... Værktøjsskift.
G04 Dvæletid.
G50 Omdrejnings begrænsning.
G94 Tilspænding mm / pr. min.
G95 Tilspænding mm /omdr.

G96 Konstant skæremeter m/min.
G97 Konstant omdrejningstal omdr./min.

 


F... Tilspændingshastighed


Afhængigt af koderne G94 og G95 kan tilspændingen programmeres i mm/min eller mm/omdr.

Eksempel 1:
G94 F 250
Tilspændingshastigheden er angivet til 250 i mm/min

Eksempel 2:
G95 F0.2
Tilspændingshastigheden er angivet til 0.2 millimeter pr omdr.

 

S... Spindelomdrejnings-tallet

Afhængig af koderne G96 og G97 kan spindelomdrejnings tallet programmeres i m/min eller omdr./pr. min.

Program format 1:
G96 S250
Spindelhastigheden er programmeret til meter pr. minut.
Spindelhastigheden er angivet til 250 m/min

Program format 2:
G97 S1800
Spindelomdrejningstallet er programmeret i omdrejninger pr. min.
Spindelomdrejningstallet er angivet til 1800 omdr. Pr minut.

 


T.... Værktøjsskift

Værktøjsskift bliver programmeret under adressen T efterfulgt af et firecifret tal.
De to første cifre angiver værktøjets position i værktøjsveksleren og de to sidste cifre angiver adressen på korrekturregister- offset i X og Z.

Eksempel: T0808

Med dette kald skifter værktøjsveksleren, til position nr. 08 og er klar til bearbejdning.
Værktøjsoffset- værdierne, der er angivet under adressen nr. 08, bliver indlæst.

I cnc-maskinen er der f.eks. 12 revolverpladser og 32 værktøjsoffset værdi-pladser. Således kan der foretages et kald til værktøjsvekselposition nr. 12 og værktøjsoffset-kald nr. 16, såfremt dette er defineret. I dette tilfælde skal koden beskrives på følgende måde T1216.

Ved drejeoperationer bruges der forskellige typer og forskellige faconer på værktøjer, til at færdiggøre et emne.
Værktøjer for indvendig og for udvendig bearbejdning, værktøjer til skrup og værktøjer til sletbearbejdning, boring, o.s.v. Som følge heraf må funktionen værktøjs-næseradius kompensering aktiveres samtidigt med funktionen værktøjsoffset.

Næseradius værdierne aktiveres ved hjælp af en 6-cifret T ordre:

T 00 00 00    
  00     Næseradius-kompenseringsnummer 01 - 32
    00   Værktøjets nummer 01 - 32
      00 Værktøjets offsetnummer 01 - 32

 


G04 Dvæletid

Dvæletid bruges til at aktivere dvælefunktionen, der stopper akse-bevægelse i ethvert ønsket tidsrum under en bearbejdnings-cyklus.

Program format G04 F?.

Dvæletidens varighed programmeres med en F-kode : G04 F?. F.eks. vil G04 F12.3 stoppe aksebevægelsen i 12.3 sekunder. Husk, at G04 kun er aktiv i den blok, hvor den skrives. I efterfølgende blokke erstattes G04 af nye programmerede G-koder eller af tidligere programmerede G-koder.

Tidsforsinkelse anvendes, hvor man vil sikre, at der i en ordre gives tid nok, til at den kan blive udført. Det kan være en ordre om et bestemt spindel-omløbstal. Denne ordre kan efterfølges af tids- forsinkelse, der giver spindlen mulighed for at nå op i hastighed, inden værktøjet skal i indgreb.

Tidsforsinkelse anvendes også, hvor et værktøj i indgreb skal kunne skære rent. F.eks. ved stik på store diametre, skal spindlen køre en omgang, når stikstålet har nået sin dybde.

 


G50 Omdrejnings-begrænsning

Angiver max spindelhastighed.

Ved anvendelse af konstant skærehastighed vil omdrejningtallet ved X0 være max hastighed OKUMA 4000 omdr./min. Ved store emner, og ustabil opspænding, kan centrer patronen på grund af centrifugalkraften få kløerne til at åbne sig, og dermed er der fare for kollision. Dette kan undgås ved at indlægge G50, med en max spindelhastighed, som ikke må overskrides.

Program format: G50 S2000

Under adressen S angives max spindelhastighed.
Formatet indlægges i en linje for sig selv, som regel i toppen af programmet således at det samtidigt er en oplysning til operatøren.

 

G94 Tilspænding mm / pr. min.

Koden G94 angiver tilspænding i mm per minut.

Program format: G94 F250

Når koden G94 anvendes vil dataene, der står programmeret under adressen F? være angivet i tilspænding i mm/pr min.

Koden G95 ophæver G94

 


G95 Tilspænding mm /omdr.

Koden G95 angiver tilspænding i mm per rotation.

Programformat: G95 F0.3

Når koden G95 anvendes vil dataene, der står programmeret under adressen F? være angivet i tilspænding i mm/pr omdr.

Koden G94 ophæver G95

 

G96 Konstant skæremeter m/min.

Koden G96 angiver programmering af skærehastighed i meter per minut.
Skærehastigheden programmeres under adressebogstavet S. Spindelhastigheden kontrolleres automatisk af styringen for at holde den programmerede værdi.

Program format: G96 S250

Koden ophæves ved at programmere en G97 kode.

 

G97 Konstant omdrejningstal omdr./min.

Koden G97 angiver programmering af konstant omdrejningstal per minut.
Spindelhastigheden programmeres under adressebogstavet S.

Program format: G97 S2000

Koden ophæves ved at programmere en G96 kode.

 

Formler, formelsamling og teknisk viden, se her