Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Koordinatsystemet på drejebænk

I et NC-program skal emnekonturen beskrives, således at værktøjsbanerne er defineret ved hjælp af punkter.

 

Koordinatsystemets nulpunkt.

Et koordinatsystem består af 2 tallinjer, som står vinkelret på hinanden og har fælles nulpunkt. Deres positive retninger vises med pile . Den vandrette linje kaldes normalt X-aksen eller abscisseaksen, og den lodrette linje kaldes normalt Y - aksen eller ordinataksen. Skæringspunktet kaldes nulpunktet og betegnes med et stort nul. Ved drejning er den vandrette akse betegnet med Z og den lodrette akse er betegnet med X. Et sådan koordinatsystem hedder et kartesisk koordinatsystem.

 

 

Normalt koordinatsystem 

 

Koordinatsystem til drejebænk 

Koordinater.
I et koordinatsystem kan hvert punkt entydigt angives, ved hjælp af talværdier,(koordinater) for henholdsvis X - aksen og Y - aksen.

Eksempel:
Punkt 1 har koordinaterne:
X=25 og Y=15
Positionen for dette punkt findes ved at bevæge sig værdien 25 ud ad den positive X-akse fra nulpunktet og 15 i den positive Y-akse. Dette svarer til at punkterne P2 og P3 har følgende koordinater:
P2: X=10 Y=-25
P3: X=-25 Y=25

Koordinatsystemet for CNC-drejning.

Ved drejning er det to dimensionale koordinatsystem ændret. Således er den vandrette akse, Z-aksen og den vertikale (halve) X-akse, diameteren.
Bemærk: Alle X-mål programmeres efter diameteren.


Afhængigt af drejebænkens konstruktion arbejder man i det normale koordinatsystem eller i et spejlvendt koordinatsystem.

   

Arbejdsområdet er placeret væk fra operatøren. Der arbejdes i det normale koordinatsystem.

   

Arbejdsområdet er placeret tæt ved operatøren. Der arbejdes i et spejlvendte koordinatsystem.

 

Polær koordinatsystem.

I det kartesiske koordinatsystem bliver der desuden anvendt polærer koordinater, som bliver defineret ved hjælp af en afstand og en vinkel. Det kunne være et emne hvor der er angivet mange vinkler. F.eks.: Boring af en hulkreds (Fig. 1.2) Punktet bliver her defineret: afstand L og vinklen A